Zrównoważony rozwój

Koncepcja polityki zrównoważonego rozwoju jest bliska naszej firmie od początku jej istnienia. Wierzymy, że zachowanie równowagi i harmonii w każdym aspekcie życia gwarantuje spokojną i prawidłową ewolucję. Zachowanie takiej samej równowagi w przedsiębiorstwie pomiędzy aspektami ekonomicznymi, społecznymi a ekologicznymi jest fundamentem stabilnej i mocnej pozycji na rynku.

Nieustanna praca nad utrzymaniem właściwego balansu pozwala zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia, ale jednocześnie nie umniejsza szans na ich zaspokojenie przyszłym pokoleniom, które dorastają w duchu zrównoważonego rozwoju.

Środowisko

Wspieramy odpowiedzialną gospodarkę leśną poprzez zobowiązania na poziomie grupy w zakresie pozyskiwania drewna oraz przestrzegania uznanych na szczeblu międzynarodowym zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Nieustannie dążymy do udoskonalenia procesu produkcji, dystrybucji i logistyki, by uczynić go jak najbardziej przyjaznym środowisku, działając na podstawie normy ISO14001.

Wykorzystywane w produkcji przez nas maszyny m.in. ograniczają emisję dwutlenku węgla, czy ilość zużywanego sprężonego powietrza. Ponadto dokładamy wszelkich starań by wszystkie niewykorzystane elementy drewniane, czy też odpady z produkcji ponownie wykorzystać w procesie recyklingu. W obszarze dystrybucji dokładamy wszelkich starań, by produkty pakowane były w optymalnej formie.

Społeczność

W firmie Kampol dążymy do wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności, w których prowadzimy działalność. W wielu lokalizacjach jesteśmy ważnym pracodawcą, podatnikiem i partnerem dla lokalnych przedsiębiorców, wnosząc pozytywny wkład do lokalnej gospodarki. Stosujemy kilka środków ostrożności, których celem jest ograniczenie i przeciwdziałanie potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i społeczeństwa w otaczających społecznościach.

Dbamy o zachowanie zasad równouprawnienia oraz brak uprzedzeń kulturowych, etnicznych czy wyznaniowych. Naszym pracownikom zapewniamy stabilność zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy oraz m.in. pakiety zdrowotne. Relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi opieramy przede wszystkim na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i uczciwości, dbając jednocześnie o profesjonalizm i rzetelność oferowanych usług.

Zarządzanie

Rozwój ekonomiczny to kolejny, niezwykle istotny element, który jest konieczny, by zachować równowagę ewolucyjną firmy. Liczne inwestycje we właściwy sprzęt niezbędny w procesie produkcji, obsługi i logistyki przynoszą z czasem wymierne efekty w postaci m.in. wysokiej jakości oferowanych produktów.

Środki finansowe przeznaczane na szkolenia kadry, umożliwiają pracownikom rozwój zgodnie z ich wykształceniem, bądź indywidualnymi predyspozycjami charakteru. Wykwalifikowany personel to profesjonalna, rzetelna obsługa, która jest bardzo ważna w prawidłowym funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Nasze wartości

W Kampol budujemy wartości firmy w jasno określony sposób. Opieramy się na trzech głównych założeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem: czynniki środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze..

Dziś idea bycia nowoczesnym w przemyśle nie ogranicza się jedynie do innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Równie ważnym jest bycie świadomym ekologicznie, racjonalnym w kształtowaniu środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz gospodarka odpadami jak i recykling.

Kluczowe dla nas jest poszanowanie środowiska naturalnego. Poprzez dział recyklingu oraz wszelkie pozwolenia na przetwarzanie odpadów drewnianych, udało nam się wprowadzić do ponownego użytku w poprzednim roku dwadzieścia milionów palet drewnianych.

Aspekty środowiskowe podlegają okresowej ocenie zgodności z wymogami prawnymi. Zakład posiada stosowne zgłoszenia, pozwolenia. Figurujemy w rejestrach BDO oraz bazie KOBIZE. Realizujemy obowiązki sprawozdawcze w tych bazach oraz do organów administracyjnych.

Ponadto założyliśmy Fundację, której jednym ze statutowych celów jest sadzenie drzew. Projektujemy nasz park technologiczny oraz linie produkcyjne tak, aby nie generować żadnych odpadów.

Nasze zobowiązanie

Zobowiązując się do transparentności i odpowiedzialnego postępowania w całym łańcuchu wartości, dążymy do zapewnienia naszym partnerom biznesowym pełnego zaufania do etyki i zrównoważonego charakteru naszych działań.

Wszystkie działania w firmie Kampol muszą spełniać wysokie standardy dotyczące pełnej transparentności celów i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dobrego zarządzania.

Naszym celem jest, aby podczas naszej produkcji osiągnąć redukcję śladu węglowego do zera – „Zero Carbon” – i aby nie powstały przy tym żadne odpady – „Zero Waste”.

Zdjęcie nasze zobowiązania
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nasze wyniki

0%

odpadów z produkcji oraz naprawy palet, które nie podlegają procesom recyklingu.

1,6 mln

sztuk naprawionych przez nas palet.

5,44 mln kg

zredukowanego CO₂ dzięki recyklingowi Kampol Logistyka.

Dokumenty do pobrania