Nasze palety sadzą drzewa

Statutowe cele Fundacji Drzewko Szczęścia to m.in. stymulowanie inicjatyw proekologicznych i propagowanie idei ochrony środowiska, czego wyrazem jest wspólne sadzenie drzew. Mamy zaszczyt aktywnie wspierać aktywność Fundacji, do czego również zachęcamy naszych partnerów.

Przejdź do strony

“Nikt nigdy nie stał się biedniejszy pomagając innym”

~ A. Frank

Czyń dobro razem z nami

Fundacja Drzewko Szczęścia została założona w 2023 r. i jest niezależną organizacją pozarządową. Działa na rzecz ochrony przyrody oraz wsparcia dzieci i młodzieży. Podstawową metodą działania Fundacji jest współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. W swojej działalności Fundacja kieruje się zasadami przejrzystości i otwartości.

Fundacja Drzewko Szczęścia została otwarta z myślą o wszelkiej pomocy dla dzieci i młodzieży, w szczególności w trudnej sytuacji życiowej. Chyba najbardziej pokrzywdzone są te dzieciaki, które znalazły się w domu dziecka. Gdy zbliżają się Święta, każdy z nas pragnie poczuć magię. Pragniemy podarować choć chwilę szczęścia w ich trudnym życiu. Nawiązaliśmy współpracę z Domem Dziecka w Bierutowie, mamy pełne listy z marzeniami podopiecznych i mam nadzieję, że uda nam się je wszystkie spełnić.

Adres

Źródła, ul. Maszynowa 9 55-330 Miękinia