Kultura Kampol

Kultura Kampol opiera się na budowaniu wartości firmy w jasno określony sposób opierając sie na trzech głównych założeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w skład którego wchodzą czynniki środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze.

Dziś idea bycia nowoczesnym w przemyśle nie ogranicza się jedynie do innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Równie ważnym jest być świadomym ekologicznie, racjonalnym w kształtowaniu środowiska, przeciwdziałenie zanieczyszczeniom oraz gospodarka odpadami jak i recykling.

Kluczowe dla nas jest poszanowanie środowiska naturalnego, stąd poprzez dział recyklingu oraz wszelkie pozwolenia na przetwarzanie odpadów drewnianych, udało nam się wprowadzić do ponownego użytku w poprzednim roku dwadzieścia milionów palet drewnianych.

Aspekty środowiskowe podlegają u nas w zakładzie okresowej ocenie zgodności z wymogami prawnymi. Zakład posiada stosowne zgłoszenia, pozwolenia, figuruje w rejestrach BDO oraz bazie KOBIZE. Realizujemy obowiązki sprawozdawcze w tych bazach oraz do organów administracyjnych.

Poprzez działalność naszej Fundacji udało się jak do tej pory zasadzić trylion drzew, a nasz park technologiczny jest tak skonstruowany, aby nie generować odpadu.

Dokumenty do pobrania